Broušení parket

Dřevěné podlahy ve starší zástavbě obvykle, po několika letech užívání, vyžadují důkladnou renovaci. U nás, ve společnosti Podlahy Praha s.r.o., známe postupy, kterými umíme zajistit, aby broušení parket a následná renovace jejich povrchu proběhla k co největší spokojenosti majitele. Prvotní kontrolou obvykle zjišťujeme, že původní uživatelé nevěnovali svým parketám vhodnou péči. Aktuální stav parket nám napoví, jaké neodborné zásahy majitelé na své dřevěné podlaze prováděli.

Broušení parket je prvním krokem pro zachování Vaší dřevěné podlahy

Zákazník, který se na společnost Podlahy Praha s.r.o. obrátí s žádostí o broušení parket, se obvykle snaží o zachování původního stavebně architektonického rázu svého bytu. Zákazníky s touto vizí společnost Podlahy Praha s.r.o. podporuje.

Prvním krokem je z naší strany obhlídka, kontrola a zaměření předmětných dřevěných podlah, určených pro rekonstrukci. Při tomto zaměření náš technik s klientem řeší, jaké má zákazník představy a požadavky a jaké jsou reálné technické a finanční varianty pro to, aby broušení parket a jejich povrchová úprava dopadly co nejlépe.

 

Broušení parket – postup:

 

  • Přijetí poptávky broušení parket a jejich povrchové úpravy
  • Zaměření parket technikem a detailní kontrola jejich stavu
  • Vypracování a zaslání reálné cenové nabídky zákazníkovi
  • Po odsouhlasení ceny a podmínek klientem dohodneme termín realizace
  • Provedení nutných dohodnutých oprav nevyhovujícího podkladu a výměny nebo doložení parket
  • Broušení parket, následné tmelení a realizace dohodnuté povrchové úpravy
  • Lištování soklovými a přechodovými lištami nebo instalace dveřních prahů
  • Doporučení vhodné údržby
  • Předání díla a jeho úhrada zákazníkem

 

 

Oprava parket doložením vhodných nových vlysů a broušení parket je nezbytností při renovaci podlahy, na které byly v minulosti provedeny nevhodné stavební úpravy typu změna rozvodů přívodu a odpadu vody, stavební změna dispozice příček vybouráním či jejich dostavba a tyto zásahy byly řešeny přes skladbu parketové podlahy. Poškozená místa v parketách se obvykle řešila tak, že se vybourané plochy po parketách zalily betonem, v lepším případě byly přikryty konstrukčními deskami.

 

Realizace broušení parket a jejich nové povrchové úpravy v místě takového rozsahu poškození dřevěné podlahy začíná zaměřením a kontrolou stavu vlysů technikem naší společnosti Podlahy Praha, s.r.o. Technik musí vzít v potaz nejen rozměry původních parketových dílců (v minulosti se pokládaly vlysy s odlišnými standardními velikostmi, vzhledem k současné produkce). Technik samozřejmě určí také dřevinu a její třídění. Na základě tohoto zaměření zajistí truhlářskou výrobu nebo přizpůsobení nových vlysů v požadovaném rozměru a objemu.

 

Doložení a následné broušení parket je započato odstraněním náhradních, nevhodně řešených materiálů. Zabetonované plochy je nejprve potřeba odstranit až na původní podklad pod stávajícími vlysy. Konstrukční desky je potřeba také odstranit. Následuje odstranění neúplných vlysů a parket v bezprostředním okolí poškozeného místa. Odhalený podklad musíme zkontrolovat, případně jej opravit tak, aby byl před dokládkou a broušením parket musí být rovný, pevný a suchý.

 

Na podklad, připravený podle normy, nanese podlahář společnosti Podlahy Praha, s.r.o. zubovou kovovou stěrkou speciální lepidlo pro montáž masivních dřevěných podlah. Na lepidlo pokládá nové vlysy ke stávajícím parketám tak, aby navazovaly na stávající vzor původní podlahy. Dokládkou parket nebo prken v celé poškozené ploše oprava dřevěné podlahy nekončí. Po technologické lhůtě vytvrdnutí lepidla následuje samotné broušení parket. Tímto pracovním postupem docílíme sjednocení výšky povrchu staré a nově doložené plochy realizovaných dřevěných podlah.

 

Broušení parket umožní volbu nového barevného řešení renovované dřevěné podlahy

 

Při opravě parket lokálním doložením vlysů musíme vždy vyřešit sjednocení jejich povrchu. Broušení parket je prostředkem ke sjednocení a probíhá tak, že celou plochu několikrát přebrousíme. Používáme pro po sobě následující brusy různé zrnitosti brusných papírů. Postupujeme od nejhrubších zrnitostí po nejjemnější. Po vybroušení dřevěných podlah provádíme tmelení spár mezi lamelami. Tmelení provádíme směsí, zhotovenou ze základového tmele a čistého brusu, získaného broušením dřeva podlahy. Takto zhotovený tmel má shodnou barevnost s parketami.

 

Barevný rozdíl dřeva nové a původní dřevěné podlahy můžeme nechat zoxidovat slunečním zářením, nebo jej řešíme mořením. Toto dobarvení řešíme lokálně v místě položení nového materiálu, nebo v celé ploše podlahy, což klientům doporučujeme. Barevně sjednocenou plochu dřevěné podlahy musíme vždy uzavřít pochozí vrstvou laku, oleje nebo tvrdého voskového oleje. Profesionálně provedené broušení parket by mělo být dokončeno tak, aby byla oprava dokonalá, výměnou nebo renovací soklových lišt, případně přechodových profilů a dveřních prahů.

 

Broušení parket je cenově zajímavější než pořízení nové dřevěné podlahy

 

Jestliže to technický stav podlahy umožňuje, tak společnost Podlahy Praha, s.r.o. doporučuje zákazníkům broušení parket a renovaci jejich povrchu. S realizací opravy a renovace parket dokážeme našim zákazníkům vždy pomoci.

Uvažujete o nové podlaze?

Vaši poptávku ZPRACUJEME ZDARMA

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám
+420 702 013 119
Zavolejte nám

×