Oprava parket

Ti, kteří si pořídí starší byt nebo komerční prostor s dřevěnou podlahou, obvykle musí řešit, jak a za jakou cenu je možné vrátit staré podlaze původní vzhled a funkčnost. Klient, který se obrátí na společnost Podlahy Praha, s.r.o. s žádostí o renovaci stávající dřevěné podlahy, má obvykle v plánu zachování původního řešení svého bytu nebo komerčního prostoru. Náš technik nejdříve se zákazníkem sjedná zaměření předmětné podlahy, kterou chce opravit. Při této návštěvě si s klientem promluví o tom, jaké jsou jeho představy a jaké jsou reálné technické možnosti pro to, aby oprava parket dopadla k jeho co největší spokojenosti.

Profesionálové společnosti Podlahy Praha, s.r.o. umí zajistit, aby oprava parket a následná renovace jejího povrchu proběhla technicky správně. Často se stává, že se původní uživatelé o své parkety nestarali vůbec, nebo velmi špatně. Na původních podlahách obvykle poznáme, jak předchozí majitelé upravovali svůj byt. Tyto stavební zásahy nejvíce poškozují právě podlahy.

Oprava parket je pro Vaše podlahy nejpřirozenějším řešením, protože jejich dřevo je na Váš prostor „zvyklé“.

 

Oprava parket – postup:

  • Zaregistrujeme poptávku na provedení opravy parket
  • Technik následně kontaktuje klienta pro dohodnutí obhlídky
  • Proběhne přesné zaměření parket technikem a kontrola jejich stavu
  • Vypracujeme reálnou cenovou nabídku, kterou odešleme zákazníkovi
  • Po odsouhlasení nabídky klientem dohodneme termín realizace a platební podmínky
  • Opravíme poničené podloží a provedeme nutnou výměnu nebo doložení parket
  • Proběhne finální broušení, tmelení a dohodnutá povrchová úprava vlysů
  • Podlahy zalištujeme obvodovými a přechodovými lištami, instalujeme dveřní prahy
  • Předáme dílo a klient provede úhradu
  • Doporučíme vhodnou údržbu

 

Oprava parket – na co se nesmí zapomenout

Jakmile technik společnosti Podlahy Praha, s.r.o. zjistí, že docházelo ke stavebním úpravám, například ke změně rozvodů vody nebo odpadů, vybourávání příček, nebo naopak jejich dostavba a tyto změny byly realizovány přes parkety, většinou nezbývá jiný postup než oprava parket doložením odpovídajících nových vlysů. Vybourané parkety se v minulosti obvykle řešily tak, že byly postižené plochy zality betonem, v lepším případě byly nahrazeny deskami OSB nebo prkny.

Profesionálně provedená oprava parket v místě poškození je započata zjištěním technika Podlahy Praha, s.r.o. o jaké vlysy nebo prkna se jedná. Neřeší se zde pouze rozměr původních dílců parket nebo prken (dříve se používaly lamely s jinou standardní velikostí než je současná produkce), musí také zjistit dřevinu a její třídění. Na základě určení těchto parametrů zadá truhlářskou výrobu nebo přizpůsobení požadovaného objemu nových parket.

Oprava parket jejich doložením musí vždy začít odstraněním původních odlišných materiálů. Zabetonovaná místa nejprve vybouráme až k podkladu pod stávajícími parketami. Konstrukční desky, použité na doplnění, rovněž odstraníme. Dále je nutná demontáž vlysů v bezprostředním okolí poškozeného místa. Následně provedeme kontrolu a případnou nutnou úpravu samotného podkladu. Podklad musí být před doložením nových parket pevný, rovný, soudržný s okolním podložím a suchý.

Na připravený podklad nanese podlahář společnosti Podlahy Praha, s.r.o. kovovou zubovou stěrkou speciální lepidlo pro lepení masivních dřevěných podlah. Do lepidla postupně skládá nové lamely ke starým vlysům přesně tak, aby navazovaly na dekor a skladbu stávající podlahy. Doložením vlysů v celé poškozené ploše prováděná oprava parket nekončí. Po uplynutí technologické lhůty pro vytvrdnutí lepidla musí být provedeno sjednocení výšek a povrchu staré a nově doložené dřevěné podlahy.

Oprava parket umožní majiteli přemýšlet o volbě nového barevného řešení plochy

V případě, že je oprava parket provedena jejich lokálním doložením, musíme řešit sjednocení povrchu celé plochy. Začínáme tím, že celou místnost několikrát vybrousíme za použití různé zrnitosti brusných papírů. Brusivo je použito od nejhrubšího po nejjemnější. Mezi jednotlivými broušeními dřevěných podlah provádíme, v případě potřeby, tmelení spár. Tmel připravujeme ze základové hmoty, kterou namícháme s čistým brusem dřeva, získaným při broušení podlahy. Tento má shodnou barevnost s parketami.

Rozdíl v barevnosti dřeva původní (zoxidované) podlahy a nově doložených lamel dokážeme řešit mořením. Toto doporučujeme realizovat v celé ploše podlahy. Na sjednocenou plochu musíme aplikovat konečnou vrstvu laku, oleje nebo tvrdého voskového oleje. Pro to, aby byla oprava parket dokonalá, musíme vyměnit nebo renovovat soklové a přechodové lišty i dveřní prahy.

Oprava parket je finančně zajímavější než koupě nové dřevěné podlahy

Pokud je to z technického hlediska jen trochu možné, tak Vám ve společnosti Podlahy Praha, s.r.o. doporučíme opravu a renovaci Vašich starých parket. Vybrali je původní architekti a položili staří mistři podlaháři. Oprava parket je pro nás zajímavá výzva, se kterou dokážeme našim zákazníkům pomoci.

Uvažujete o nové podlaze?

Vaši poptávku ZPRACUJEME ZDARMA

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám
+420 702 013 119
Zavolejte nám

×