Pokládka dlažby

Jednou z nejoblíbenějších a nejfrekventovanějších tvrdých podlahových krytin je dlažba. Tento druh podlahové krytiny dokážeme z vlastní zkušenosti označit za nedílnou součást každé nové i stávající budovy. Pokládka dlažby se v interiérech i na exteriérových pochozích plochách budov prezentuje v moderním i v klasickém řešení. Užitná stránka těchto podlahových krytin je na první dojem patrná, a poznal ji skoro každý z nás. A to nejen doma v kuchyni nebo v koupelně a na balkóně. Společnost Podlahy Praha Vám nabízí různé obklady a dlažby.

S těmito praktickými podlahovými plochami se v běžném životě setkáváme prakticky denně i mimo své byty, a to na obchodních plochách, ve většině komerčních budov, v bankovních ústavech, ale také ve zdravotnických a školských zařízeních, v průmyslových objektech atd. Ani jeden z odvětví veřejného života neřeší takový typ činnosti, aby v jeho prostorách nezanechala pokládka dlažby své stopy.

Vhodný výběr a profesionální pokládka dlažby dokáže každou pochozí plochu změnit v praktickou plnohodnotnou podlahu

Výběr dekorů, tvarů a velikostí dlaždic dokáže obvykle každý klient zvládnout sám. Samotná pokládka dlažby je však lépe provedena, pokud je svěřena do rukou profesionálů. Výjimka však potvrzuje pravidlo a my se v praxi občas setkáme se zkušeným kutilem, který si své dlažby chce zkusit položit sám. První pokusy o takovou montáž vlastními silami by však radši měl řešit na méně frekventovaném místě, které nebude příliš na očích. Takovým kutilům se zde pokusíme být trochu nápomocni sdělením některých z našich základních pouček a zkušeností.

Pokládka dlažby v místnosti a na venkovních plochách je rozdílná použitými materiály a technologiemi

Základem pro jakýkoliv další postup při pokládce dlažby je důkladné očištění podkladu podlahy v interiéru. Nově konstruované podklady podlah, určené pro instalaci dlažeb, doporučujeme hloubkově penetrovat po jejich vyčištění a dřív, než začne samotná pokládka dlažby. Zejména savé podklady povrchů a zamýšlené vlhké prostory, kterými jsou sociální zařízení a koupelny tuto penetraci nezbytně vyžadují. Doporučujeme také povrchy v těchto prostorách opatřit izolačním nátěrem. Izolační nátěr zabrání případnému vnikání vlhkosti z podlahy do stavby.

Pokud máme podklad náležitě připravený (dokonale čistý, napenetrovaný a odizolovaný), může započít vlastní pokládka dlažby. Instalaci dlaždic provádíme podle předem zpracovaného kladečského plánu. Tento plán je, zjednodušeně řečeno, návodem na pokládku jednotlivých dílců dlažeb. Práci začneme vyměřením odkud, a jakým způsobem, budeme dlažbu pokládat. Dále stanovíme, jaké montážní materiály použijeme a jaké je doporučení výrobce dlažby pro použití vhodné stavební chemie.

Pokládka dlažby - naco si dát pozor

Pro montáž jakýchkoliv typů dlaždic je rozhodně důležité zvolit správný lepicí tmel. Tento typ montážní hmoty je vždy je potřeba zvolit s ohledem na typ dlažby (nasákavá, slinutá, …), druhu prostor (pokoj, kuchyň, koupelna, místnost s podlahovým topením, …) a typu podkladu (stěrka, beton nebo některý druh konstrukčních desek). Odborníci specializovaných obchodů, nabízející dlažby, Vám ochotně pomohou s řešením výběru vhodných lepidel na cementové bázi a to buď standardních, nebo flexibilních tak, aby pokládka dlažby proběhla technologicky korektně.

Profesionálové v oboru Vám zároveň umí nabídnout speciální lepidla pro lepení keramických obkladů na nepevné podklady, kterými jsou například kov nebo pružné materiály, DTD, OSB a podobné konstrukční desky. Flexibilní lepidlo je určeno také, jestliže realizovaná pokládka dlažby probíhá na podklady s podlahovým topením nebo na exteriérové zpevněné plochy balkonů a teras.

Pokládka dlažby začíná založením první řady a poté pokračuje podle zpracovaného kladečského plánu

Každá pokládka dlažby by měla začít důkladnou kontrolou materiálů tak, že dlažbu rozložíte do plochy a pohledem ji zkontrolujete. Tento krok není radno podcenit, zejména pokud řešíte vzory, konkrétní dekory a při použití listel Také si důkladně překontrolujte jednotnost odstínů, šarží a rozměrů na všech obalech dlažeb. Nedoporučujeme míchání odlišně označených rozměrů a odstínů, uvedených na jednotlivých baleních.

První řadu dlažby založte od středu řady tak, aby Vám u obou okrajů řady prořez dlaždice vyšel větší než 10 cm. Pokládka dlažby a řešení detailů u podlahových průchodů vodovodních trubek, trubek topení a přiznané elektroinstalace tam, kde je potřeba dlažby vyříznout, musí být řešena obzvlášť pečlivě. Lepení dlažby v ploše celé místnosti najednou, je vhodnější, ale pokud nevíte, kde přesně budou rozvody, můžete dílec dlažby vynechat a dolepit jej následně.

Pokládka dlažby by obvykle měla být zakončena spárovací hmotou na dlažby

Kladečský plán by měl řešit to, aby pokládka dlažby navazovala spárami na montáž obkladů stěn. Po montáži dlažby a po uplynutí technologické lhůty vytvrdnutí lepidla, která se obvykle počítá na 24 hodin, je potřeba začít řešit spárování mezer mezi jednotlivými dlaždicemi spárovací hmotou. Mezery mezi dlažbou nejprve důkladně zbavte zbytků lepidla a vyčistěte je. Předejdete tak nechtěnému možnému vzniku rozdílů v barvě spárovací hmoty.

Na našem trhu jsou v nabídce spárovací hmoty v široké škále barevných variant. Barevnost spár mezi dlaždicemi tak můžete volit tak, že bude s Vašimi dlažbami barevně shodná, nebo ji naopak můžete výrazně barevně odlišit a vytvořit tak výraznou grafiku. Doporučujeme, aby pokládka dlažby v koupelně byla vždy řešena použitím materiálů s hydrofobními přísadami. Přebytek spárovacích hmot je nutno odstranit. Přechodovou spáru mezi dlažbou na podlaze a obklady na stěně je nutno tmelit silikonovým tmelem, protože tento umožní pohyb ve spáře.

Pokládka dlažby je rozebrána i na našem novém webu Podlahy Praha

Uvažujete o nové podlaze?

Vaši poptávku ZPRACUJEME ZDARMA

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám
+420 702 013 119
Zavolejte nám

×