Trávení volného času venku je přirozenou záležitostí. Sluneční svit, vánek a různé okolní vůně nám dělají dobře. V práci nebo doma v uzavřených prostorách trávíme denně více než osmdesát procent času. Není proto s podivem, že se snažíme z uzavřených prostor našich interiérů utéct alespoň na několik okamžiků ven. Nejpřirozenějším propojením uzavřených prostor interiérů s otevřeným exteriérem jsou terasy, balkony a lodžie. Společnost Podlahy Praha s.r.o. se dlouhá léta specializuje na řešení zpevněných ploch těchto konstrukčních prvků staveb.

Terasy jsou exteriérovými součástmi staveb, obvykle jsou větší než lodžie či balkon a jejich plochy jsou u domu řešeny nad úrovní terénu. Výjimkami však nejsou ani střešní terasy. Tyto zpevněné plochy jsou primárně určeny k pobytu osob, opalování, společenským setkáním a další činnostem, jako je např. grilování. Terasy jsou ve své podstatě zpevněnými venkovními podlahami. Ať už se jedná o dřevěné, WPC kompozitové dřevoplastové, dlážděné, kamenné nebo betonové, všechny tyto druhy pochozích povrchů terasy jsou plně funkční součásti bytových nebo komerčních staveb.

Terasy se na střeše domu v evropské architektuře objevují od dvacátých let minulého století díky funkcionalistickým stavbám.

Pod pojmem terasa si obvykle většina z nás vybaví zpevněnou plochu vedle domu na zahradě nebo příjemné místo pro setkání vedle kavárny. Někdy je mírně vyvýšená nad úroveň terénu. Pokud je hezké počasí, používáme soukromé terasy u domu pro grilování, opalování a příjemná setkání s blízkými. Společnost Podlahy Praha s.r.o. se snaží pro své zákazníky taková místa pro relaxaci a trávení volného času vybudovat.

Terasy u domu nemůžeme přesunovat podle aktuálního proudění větru, slunečního svitu, dešťových srážek nebo jiných klimatických podmínek. Proto je vždy na úplném začátku potřeba zvážit, jestli bude terasa bez zastřešené, částečně chráněná nebo zastřešená. Také zvažte její umístění u domu, jestli bude přístupná z kuchyně nebo obytné místnosti domu, také zda Vám nebudou vadit pohledy z ulice nebo od sousedního domu a podobně.

Terasy mohou být řešeny jak k novostavbám, tak ke starším domům

Pokud jsou terasy zamýšleny a projektovány jako nedílné součásti novostaveb domů, jedná se o naprosto optimální řešení. Dodatečná přístavba terasy ke staršímu domu s sebou přináší jistá rizika a komplikace. Plánovaná terasa u domu by měla mít takovou velikost, aby se na ni pohodlně vešel stolek a židle. Hovoříme o ploše zhruba dva krát dva metry. Při volbě menší užitné plochy terasy ztrácí tato u domu praktický smysl.

Finančně nejméně náročné jsou terasy, zbudované v rovném terénu, pokládané z plochých kamenů nebo dlaždic na zhutněný podsyp do vrstvy kamenné drti a písku. Jejich nevýhodou jsou nerovnosti a možnost vnášení hrubých nečistot do bytu. Společnost Podlahy Praha s.r.o. se, podle přání našich klientů, specializuje na prodej a montáž terasy z dřevěných masivních prken.

S výběrem masivních dřevěných prken pro řešení Vaší terasy Vám pomohou profesionálové v našem podlahovém studiu.

Jestliže se vlastník rozhodne pro použití exotického dřeva jako decking pochozí plochy své terasy, představíme mu u nás vzorky konkrétních dřevin. Montáž těchto prken probíhá pomocí vrutů na nosný rošt terasy. Pod roštem by měla být zpevněná kompaktní plocha s dostatečným spádem, nebo zhutněný násep, geotextilie zabraňující prorůstání vegetace a betonová dlažba, sloužící jako opěrné body pod rošty. Pokud se zákazník rozhodne pro dřevěná prkna, jejich instalace musí proběhnout vždy s minimálními spárami sedm milimetrů, pro dilataci samotných prken a možné odtékání srážkové vody.

Komplikovaným bodem, při instalaci terasy je její styk s obvodovou zdí budovy. Ať už terasu plánujete s novostavbou domu, ne­bo dodatečně, pokaždé musíte přemýšlet o tom, aby mezi oběma stavbami byla dodržena dostatečná dilatační spára. Další zlepšení komfortu terasy jako je přívod elektrického proudu pro osvětlení nebo pro in­stalaci elektrického grilu musíte řešit s předstihem. To samé platí pro přívod a odtok vody.

My v Podlahy Praha s.r.o. dokážeme řešit terasy i na zpevněných plochách lodžií či balkonů u bytů

Stávající neútulné, malé a prakticky k ničemu nepotřebné balkony dokážeme my, profesionálové společnosti Podlahy Praha s.r.o., dodáním a montáží dřevěné terasy změnit k nepoznání. Námi upravená pochozí plocha balkonu a jeho doplňků ve Vás probudí pocit útulnosti a intimity. I když jsou balkony sotva metr široké, jsou pro obyvatele města příjemnou změnou uzavřeného prostoru. Nabízí se možnost kvalitně je opravit a balkony a lodžie mohou sloužit k příjemnému posezení.

Před zamýšlenou renovací balkonu či lodžie a instalací nové dřevěné terasy však musíte nejdřív nechat prověřit, jaký je jejich skutečný technický stav. Nejčastější závadou je za­tékání do konstrukcí balkonů a narušení jejich nosných prvků. Další problém bývá degenerace pochozích ploch a trhliny ve spárách. Po odstranění technických vad, můžeme pro své klienty navrhnout a zrealizovat na balkoně či lodžii příjemný prostor, který majiteli bytu bude částečně nahrazovat absenci terasy.

Pochozí terasy, ať jsou řešeny z jehličnatého dřeva, dřev exotický stromů nebo z dřevoplastových materiálů, umíme našim klientům nainstalovat prakticky do jakýkoliv prostor.

Venkovní terasy prezentujeme i na našem novém webu Podlahy Praha, kde máme jak venkovní terasy dřevoplastové, tak i venkovní terasy dřevěné 

Uvažujete o nové podlaze?

Vaši poptávku ZPRACUJEME ZDARMA

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám
+420 702 013 119
Zavolejte nám

×