Venkovní obklady

Venkovní obklady stavby tvoří fasáda, která je její finální pohledovou úpravou. Fasáda bývá obvykle nejmarkantnějším prvkem budovy z hlediska jejího vzhledu. Celé stavbě udává její konečný výraz. Záleží na každém majiteli budovy, jaké provedení fasády domu zvolí. Nejedná se pouze o vzhled stavby, vždy je nutno řešit trvanlivost a případnou nutnou údržbu zvoleného materiálu. Jednou z nejzajímavějších provedení fasád jsou dřevěné venkovní obklady.

Společnost Podlahy Praha, s.r.o. dodává dřevěné venkovní obklady z různých druhů dřevin pro bytové i komerční budovy

Jaké venkovní obklady má majitel zvolit tak, aby korespondovaly s charakterem budovy? Která fasáda zaručí, že dům splyne s okolní přírodou i zástavbou? Jaký materiál nebude vyžadovat pravidelnou údržbu?  Tyto otázky by si měl položit každý, kdo staví nový dům, nebo renovuje starý. Jestliže se zákazník rozhodne pro stavbu nového domu a nechce za pár let oživovat a obnovovat jeho fasádu, jsou vhodnou volbou bezúdržbové venkovní obklady. Jejich vzhled zůstává dlouhá léta stejný, nebo se přirozeně dotváří. Takovou možnost Vám nabízí dřevěné fasádní venkovní obklady od společnosti Podlahy Praha s.r.o.

Společnost Podlahy Praha dokáže poradit zákazníkům s výběrem vhodných dřevin pro venkovní obklady. V našem studiu jsou vzorky, zobrazující fasádní obklady, a proto můžeme zákazníkům ukázat, jak může jejich fasáda vypadat.

Kromě pomoci s výběrem vhodných dřevěných obkladů nabízíme také profesionální zaměření a zpracování cenové nabídky. Zároveň nabídneme řešení možnosti instalace dřevěné fasády pro konkrétní budovu podle přání klienta.

Vaše venkovní obklady dokonale propojí stavbu s okolím pouze při uváženém výběru a profesionální montáži 

Jako první krok je nutno vyřešit, kde na domě budou venkovní obklady umístěny a v jakém rozměru. U novostavby domu je potřeba řešit rozmístění různých fasádních prvků již v projektu budovy. Dřevěné venkovní obklady jsou obvykle řešeny jako celek architektonického pojetí budovy a spolu dokážou vytvořit kompaktní prvek. Venkovní fasáda není jen o samotném vzhledu stavby, je také pokračováním obytných prostor. Z tohoto důvodu by její řešení mělo dotvářet architekturu interiéru domu.

Dřevěné venkovní obklady fasády je možno u stavby řešit i dodatečně. Objednatel musí přihlédnout k tomu, aby nebyla narušena statika stávající stavby. Jestliže zákazník nemůže řešit fasádu v jednom celku z důvodu finanční zátěže, doporučujeme její montáž odložit. Úspora na použitých materiálech a profesionální montáži se nevyplácí.

Venkovní obklady fasády jsou vhodným řešením také pro majitele, kteří mají u svého bytu lodžii nebo balkón

V nabídce společnosti Podlahy Praha s.r.o. naleznou zákazníci řešení fasádních obkladů komerčních staveb, kterými jsou například obchodní a kancelářské stavby. Tyto venkovní obklady plní roli pohledovou a jsou rovněž ekologickými a praktickými povrchy z hlediska údržby. Naše společnost Podlahy Praha, s.r.o. fasády nabízí, prodává a také profesionálně instaluje. Při požadavku majitele tyto plochy také během let následně udržujeme a ošetřujeme.

Venkovní obklady od společnosti Podlahy Praha s.r.o. dokážou vyhovět i nejnáročnějším klientům.

Nejoblíbenějším výběrem jsou venkovní obklady fasády ze západního červeného cedru v sukatém nebo čistém provedení, tepelně upravené borovice a sibiřského modřínu. Tyto dřeviny patří k nejžádanějším přírodním fasádním materiálům. Jejich obliba je dána tím, že dobře snášejí klimatické změny a jsou odolné vůči hmyzu a dřevokazným houbám. Pokud si klient vybere dřevěné venkovní obklady a nechce je pravidelně udržovat, brousit a natírat olejem, lazurou nebo barvou, může nechat dřevu prostor pro přirozenou změnu oxidací.

Dřevěné fasádní venkovní obklady staveb je možno použít ve formátu palubek, štípaných šindelů nebo nehoblovaných prken. Fasády z nehoblovaných prken jsou nejrozšířenější ve skandinávských zemích. Formát štípaného šindele má výhodu nejdelší životnosti, jelikož štípáním nedochází k porušení vláken dřeva. U nás je nejrozšířenější použití hladkých, přesně formátovaných palubek.

Venkovní obklady - montáž

Instalace dřevěného venkovního obkladu domu je obvykle zahájena stavbou lešení na obvodové zdivo stavby. Odizolování fasády můžeme provádět stavební vlnou. Dřevěný rošt pod pohledové venkovní obklady je kotven na kovové patky nebo přímo na zdivo budovy. Směr uchycení podkladového roštu je ve svislém směru a dřevěný obklad fasády na něj montujeme vodorovně - kolmo, na podkladový rošt. K podkladnímu nosnému roštu obklad přistřelujeme nerezovými sponami nebo přichycujeme nerezovými vruty.

Kovové patky pro kotvení podkladního nosného roštu zakládáme od vrchních oken v obvyklých osových rozestupech jeden metr. Na zdivo přichytíme patky hmoždinkami s vruty. Okolo oken patky rozmisťujeme v menších vzdálenostech, protože tady budeme řešit dvojité laťování. Po obvodu stavby instalujeme zakládací lať, která vymezí hranici montáže tepelné izolace. Tuto izolaci skládáme směrem nahoru a kotvíme trny přes terče do zdiva. Tepelnou izolaci po uchycení překryjeme hydroizolační folií.

Instalaci hydroizolační folie provádíme od spodní řady s dostatečnými překrytími vyšších vrstev přes nižší. Překrytí musíme přelepit páskou. Impregnovaný dřevěný rošt osazujeme na patky vruty. Při navázání dvou hranolů nad sebou musíme počítat s provedením dilatace. Okolo oken a dveří na patky montujeme dvojitý rošt kvůli montáži ostění. Hranoly řešíme s přesahem přes okraje patek. Mezeru ve spodní i v horní části nad a pod venkovní obklady musíme zakrýt mřížkou, zabraňující vniknutí ptáků, hmyzu a hlodavců.

Fasádní dřevěné venkovní obklady zakládáme nad vrchním rámem oken. Mezi jednotlivými lamelami nad sebou musíme dodržet příslušnou dilatační spáru. Dilataci neřešíme na styku palubek vedle sebe. Spoje palubek musí být situovány vždy na hranol roštu. Palubky na podkladní rošt montujeme nerezovými vruty nebo přistřelujeme nerezovými sponami. Nárožní spoje a ostění řešíme na pokos na sebe kolmých palubek tak, aby lícovaly, nebo je můžeme překrýt nárožním hranolem.

Pokud jsou venkovní obklady profesionálně namontovány, budou svému majiteli sloužit dlouhá léta. 

×