Terasy u rodinných domů

Volného času není v dnešní hektické době mnoho, a tak ho rádi trávíme venku, mimo budovu. Sluneční paprsky, vánek a vůně čerstvého vzduchu jsou pro nás příjemné a uklidňující. Většinu času trávíme v uzavřených budovách v práci a doma, proto je toto pro nás příjemnou změnou. Únik z místností a budov řešíme pobytem v přírodě. Terasy u rodinných domů jsou nejlepším propojením interiéru s exteriérem. Tyto doplňky staveb jsou pro naši společnost Podlahy Praha s.r.o. oborem činnosti, kterým se dlouhodobě zabýváme.

Terasy u rodinných domů mají obvykle větší pochozí plochy než lodžie a balkony a jsou stavěny mírně nad úrovní základního terénu. Častěji setkáváme také se střešními terasami. Terasy jsou všeobecně určeny k pobytu s přáteli, opalování nebo k letnímu grilování. Terasy u rodinných domů jsou funkční součásti obytných domů nebo obchodních staveb. Realizace teras může probíhat ze všech obvyklých typů stavebních materiálů, jako je dřevo, dřevoplast, kámen, dlažba nebo beton.

Terasy u rodinných domů nebo na střechách se objevují v evropské architektuře od první poloviny minulého století díky funkcionalismu.

Terasa je pro většinu z nás plochou, která je propojena s domem a je umístěna na ploše zahrady. Může být zbudována nad úroveň okolního terénu. Když nám přeje počasí a hlavně v letních měsících, využíváme terasy u rodinných domů pro grilování s přáteli, setkávání rodin a oslavy. Vaše vlastní představy o vybudování těchto venkovních ploch na trávení volného času, Vám pomůžeme zrealizovat my ze společnosti Podlahy Praha, s.r.o.

Terasy u rodinných domů nejsou mobilní, nemůžeme je přesouvat podle větru, deště a slunečního svitu. Je tedy prvořadé uvážit komplexní pojetí této venkovní terasy. Zda bude terasa plně krytá, částečně chráněná nebo bez zastřešení. Na mysli mějte její velikost a umístění, návaznost na obytné místnosti, z kterých bude přístupná a v neposlední řadě zda Vám nebudou vadit ruchy ulice nebo pohledy ze sousedního pozemku.

Terasy u rodinných domů lze vybudovat nejen u novostaveb, ale i u starších domů

Plánování terasy u rodinných domů, která má být součástí novostavby rodinného domu je tím nejlepším záměrem. Oproti dodatečné dostavbě terasy u staršího domu, která může přinést určitá rizika a omezení. Terasy u rodinných domů by měly mít alespoň takovou plochu, aby tam bylo možné pohodlně umístit židle a stolek. Hovoříme o výměře minimálně dvakrát dva metry. Pokud, zvolíte menší plochu terasy u rodinných domů, ztrácí tato na praktičnosti.

Nejlevnější variantou jsou terasy u rodinných domů, zbudované na rovném terénu, položením dlaždic nebo plochých kamenů na pevný podklad do vrstvy kamenné drti a písku. Nevýhodou těchto ploch bývají vzniklé nerovnosti jejího povrchu a  zanášení hrubších nečistot do místnosti. Společnost Podlahy Praha s.r.o. se dlouhá léta specializuje na nabídky, prodej a montáž terasy u rodinných domů z masivních dřevěných prken.

Výběr masivních dřevěných prken, pro terasy u rodinných domů

Zákazníci, kteří se rozhodnou použít dřeviny exotických stromů na pochozí plochy terasy u rodinných domů, se mohou přijít inspirovat aktuálními vzorky konkrétních dřevin. Dřevěná prkna montujeme na nosný dřevěný rošt pomocí vrutů. Pod roštem by měla být zpevněná plocha nebo zhutněný podsyp, zakrytý geotextilií, která zabrání prorůstání nežádoucí vegetace. Před montáží roštu rozmístíme na podklad betonové dlaždice, které slouží jako opěrné body pod hranoly roštu nebo pod výškově stavitelné terasové terče.

Jestliže se rozhodnete pro dřevěné terasy u rodinných domů, musí montáž dřevěného deckingu proběhnout s minimální dilatační spárou sedm milimetrů, která umožní průchod dešťové vody.

Komplikovaným místem při montáži terasy u rodinných domů může být její provázanost s obvodovou zdí budovy. Ať už terasu řešíte s novostavbou domu zároveň, ne­bo dodatečně, vždy musíte zohlednit, aby byla mezi oběma stavbami (terasou a domem) dodržena dostatečná dilatační spára. S předstihem musíte řešit také přívod elektrického proudu a umístění osvětlení nebo elektrického grilu. Naprosto stejně postupujeme při řešení přívodu a odtoku vody do kanalizace.

Terasy u rodinných domů i u komerčních staveb, na podlahách lodžií, balkonů u bytů a na střechách budov

Malé, nepraktické a neútulné balkóny dokážou odborníci ze společnosti Podlahy Praha s.r.o. změnit zbudováním dřevěné terasy u rodinných domů nebo bytů k nepoznání. Takto upravená pochozí plocha balkonu, necelý metr široká, budí dojem útulnosti a jsou pro obyvatele města, příjemným zpestřením a únikem před zavřenými byty a kancelářemi. Bude pro nás maličkostí tyto podlahy kvalitně opravit a Vašim balkonům dát zasloužený smyls.

Pokud přemýšlíte o renovaci podlahy balkonu a montáži dřevěné terasy, je skutečně dobré nechat prověřit jeho stávající technický stav. Nejčastější závadou bývá zatékání do jejich konstrukcí a narušení nosných částí. Tento problém se musí řešit stavebně. Jedna z dalších závad je stáří stávající dlažby, popraskání a trhliny ve spárách. Pokud, jsou odstraněny tyto vady, můžeme pro Vás individuálně navrhnout a vytvořit příjemný prostor na balkoně nebo lodžii, který Vám může alespoň trochu nahradit absenci terasy u rodinných domů.

Renovace terasy a údržba terasy je popsána nejlépe na webu Renovace podlah Praha. 

×