Terasy u domu

Požadavek na trávení volných chvil venku je přirozený. Pro náš organismus je přínosem sluneční svit, vánek a vůně vzduchu. V uzavřených prostorách doma nebo v práci trávíme více než osmdesát procent denního času. Není tedy divné, že se z uzavřených místností snažíme uniknout ven. Nejpřirozenějšími propojeními uzavřených místností s exteriérem jsou terasy u domu. Řešením těchto konstrukčních prvků staveb se dlouhá léta zabývá i naše společnost Podlahy Praha s.r.o.

Terasy jsou součástmi staveb, které jsou určeny jak pro relaxaci, tak také k podnikatelským záměrům. Terasy u domu jsou většinou řešeny nad úrovní terénu a bývají obvykle větší než balkóny. Zvláštností není ani střešní terasa. Terasa je určena k pobytu osob, opalování, společenským setkáním a dalším činnostem jako je grilování. Terasy u domu jsou zpevněnými venkovními podlahami. Dřevěné, WPC kompozitové dřevoplastové, kamenné, dlážděné nebo betonové - všechny tyto typy povrchů venkovních ploch jsou plně funkčními součástmi obytných nebo obchodních staveb.

Terasy u domu a na jeho střeše se v evropské architektuře datují od dvacátých let minulého století díky funkcionalistickým stavbám.

Pod termínem terasa si většinou představíme plochu, sousedící s domem na zahradě. Někdy je mírně zvednuta nad úroveň terénu. V případě příznivých klimatických podmínek používáme terasy u domu pro opalování, grilování a příjemná setkání s přáteli. My v Podlahy Praha s.r.o. se snažíme pro své zákazníky zařídit, aby si takový ideální prostor pro trávení volného času mohli nechat vybudovat.

Terasy u domu nemůžeme stěhovat podle slunečního svitu, proudění větru nebo jiných povětrnostních podmínek a dalších vlivů. Proto je velmi důležité uvážit komplexní řešení této plochy - jestli bude terasa zakrytá, částečně chráněná nebo bez zastřešení. Dále řešte její velikost a umístění, jestli bude navazovat na obytné místnosti domu nebo na kuchyň, jestli Vám nebudou vadit pohledy z ulice nebo od sousedního domu a podobně.

Terasa u domu může být vybudována u novostavby i u staršího domu

Pokud jsou terasy u domu pojaty jako součást novostavby rodinného domu, jedná se o optimální variantu. Následná dostavba terasy k starší budově s sebou nese určitá rizika a komplikace. Plánovaná terasa u domu by měla mít takovou velikost, aby se na ni vešel stolek se židlemi. To je výměra zhruba dva krát dva metry. Při menší ploše ztrácí terasy u domu praktický smysl.

Levnější jsou terasy u domu na rovném terénu, které jsou realizovány pokládkou plochých kamenů nebo dlaždic na zhutněný podsyp do vrstvy kamenné drti a písku. Jejich nevýhodou jsou nerovnosti povrchu a obvyklé zanášení hrubších nečistot do interiéru. Naše společnost Podlahy Praha s.r.o. se však specializuje na prodej a montáž terasy u domu z masivních dřevěných prken.

Terasa u domu - pomůžeme s výběrem

Pokud se vlastník rozhodne pro použití dřevin exotických stromů na pochozí plochu terasy u domu, dokážeme mu u nás ukázat vzorky konkrétních dřevin. V tomto případě doporučujeme prkna deckingu montovat na rošt pomocí vrutů. Pod roštem by měla být zpevněná kompaktní plocha, nebo zhutněný podsyp, geotextilie proti prorůstání nežádoucí vegetace a betonové dlaždice, sloužící jako opěrné body pod křížením roštů. Pokud se rozhodnete pro dřevěná prkna, jejich montáž musí proběhnout s minimální spárou sedm milimetrů, která vyřeší jejich dilataci a umožní protékání srážkové vody.

Kontroverzním místem je při montáži terasy u domu její návaznost na obvodovou zeď stavby. Ať už terasu řešíte s novostavbou budovy najednou, ne­bo dodatečně, vždy musíte dbát na to, aby mezi oběma stavbami (terasou a domem) byla dodržena dostatečná dilatační spára. Přívod elektrického proudu, pro osvětlení terasy nebo pro in­stalaci elektrického grilu musíte řešit s předstihem. To samé platí pro přívod vody a její odtok do kanalizace.

Ve společnosti Podlahy Praha s.r.o. řešíme terasy u domu, na plochách lodžií či balkonů u bytů i na střechách budov.

Stávající malé, neútulné a po praktické stránce nepotřebné balkony dokážou profesionálové společnosti Podlahy Praha s.r.o. montáží dřevěné terasy u domu či bytu změnit k nepoznání. Námi upravený balkón a jeho doplňky u Vás probudí pocit útulnosti. Ačkoliv jsou tyto plochy sotva metr široké, pro obyvatele města znamenají příjemnou změnu proti uzavřeným místnostem. Nabízíme Vám možnost kvalitně je opravit a Vaše balkony mohou sloužit k příjemnému posezení u stolku s kávou.

Před zamýšlenou renovací balkonu a montáží dřevěné terasy musíte nejprve nechat prověřit, jaký je jeho skutečný technický stav. Nejčastější závadou je za­tékání do konstrukcí balkonů a narušení jejich nosníků. Dalším problémem je degenerace ploch pochozích dlažeb a trhliny ve spárách. Po odstranění těchto technických vad, můžeme my z Podlahy praha s.r.o. pro Vás navrhnout a vytvořit na balkoně či lodžii příjemný prostor, který uživateli bytu může částečně nahradit absenci terasy u domu.

Terasy u domu z jehličnatého dřeva, dřeviny exotický stromů nebo z WPC kompozitových materiálů umíme zákazníkům představit, prodat i namontovat prakticky v jakémkoliv prostoru.

×