Terasy do domu

Požadavek na trávení volného času venku je vlastně normální. Dobře nám dělají sluneční svit, vánek a vůně vzduchu. V uzavřených prostorách v práci nebo doma trávíme více než osmdesát procent denního času, není tedy divné, že se snažíme z uzavřených prostor interiérů uniknout ven. Nejefektivnějšími a nejpřirozenějšími propojeními uzavřených interiérů s exteriérem jsou terasy u domů. Na řešení těchto konstrukčních prvků staveb se společnost Podlahy Praha s.r.o. dlouhá léta specializuje.

Terasy u domu jsou venkovními součástmi budovy, které jsou určeny obvykle právě pro relaxaci nebo společenské aktivity. Jsou zpravidla větší než balkón a jsou řešeny nad úrovní terénu. Neobvyklou není ani střešní terasa u domu. Terasy u domu jsou zpevněnými exteriérovými podlahami. Dřevěné, WPC dřevoplastové kompozitové, kamenné, dlážděné nebo betonové, všechny tyto druhy povrchů venkovních ploch jsou plně funkčními součástmi obytných nebo obchodních staveb.

Terasy u domu či na střeše se v architektuře objevují od minulého století

Pod termínem terasa u domu si většinou představíme zpevněnou plochu v sousedství domu na zahradě. Někdy je mírně vyvýšená nad úroveň terénu. Pokud jsou příznivé klimatické podmínky, používáme terasy u domu pro opalování, grilování, příjemná setkání s přáteli. My ve společnosti Podlahy Praha s.r.o. se snažíme pro své zákazníky zařídit, aby si takové místo pro trávení volného času mohli nechat vybudovat.

Terasy u domu nelze přesouvat podle slunečního svitu, proudění větru nebo jiných klimatických podmínek a dalších vlivů. Proto je velmi důležité zvážit, jestli bude terasa u domu zakrytá, částečně chráněná nebo bez zastřešení. Dále naplánujte její umístění, jestli bude navazovat na kuchyň nebo obytné místnosti domu, jestli Vám nebudou vadit pohledy z ulice nebo ze sousední parcely a podobně.

Terasa u domu může být vybudována jak u novostavby, tak u staršího domu

Pokud je terasa u domu řešena jako nedílná součást novostavby rodinného domu, tak se jedná o optimální variantu. Dodatečná stavba terasy k starší budově už s sebou nese určitá rizika a komplikace. Plánovaná terasa u domu by měla mít takové rozměry, aby se na ni vešel stolek se židlemi. To je výměra cca dva krát dva metry. Při menší výměře ztrácí terasy u domu praktický smysl.

Finančně nejméně náročné jsou terasy u domu na rovném terénu, řešené pokládkou plochých kamenů nebo dlaždic na zhutněný podsyp do vrstvy písku a kamenné drti. Její nevýhodou jsou nerovnosti a zanášení hrubších nečistot do bytu. Společnost Podlahy Praha s.r.o. se specializuje na realizaci, dodání a pokládku terasy u domu z masivních dřevěných prken.

S výběrem masivních dřevěných prken pro řešení terasy u domu Vám ochotně pomůžeme v našem podlahovém studiu.

Pokud se majitel rozhodne pro použití exotických dřevin na pochozí plochu terasy u domu, dokážeme mu u nás prezentovat vzorky konkrétních dřevin. V tomto případě musí počítat s tím, že se prkna deckingu montují na rošt pomocí vrutů. Pod roštem by měla být buď zpevněná kompaktní plocha, nebo zhutněný násep, geotextilie proti prorůstání nežádoucí vegetace a betonové dlaždice jako opěrné body pod křížením roštů. Pokud se rozhodnete pro dřevěná prkna, jejich montáž musí proběhnout s minimální spárou sedm milimetrů, kvůli jejich dilataci a možnému protékání vody.

Kontroverzním místem, při instalaci terasy u domu je její návaznost na obvodovou zeď. Ať už terasu řešíte najednou s domem, ne­bo dodatečně, pokaždé musíte dbát na to, aby mezi oběma stavbami byla dodržena dostatečná dilatační spára. Přívod elektrického proudu, pro osvětlení terasy nebo pro in­stalaci elektrického grilu musíte řešit s předstihem. To samé platí pro přívod vody a její odtok do kanalizace.

Ve společnosti Podlahy Praha s.r.o. dokážeme řešit terasy u domu i na plochách lodžií či balkonů u bytů.

Stávající malé, neútulné a prakticky k ničemu nepotřebné balkony dokážou profesionálové společnosti Podlahy Praha s.r.o. dodáním a montáží dřevěné terasy u domu či bytu změnit k nepoznání. Námi upravený balkon a jeho doplňky ve Vás probudí pocit útulnosti a intimity. I když jsou tyto plochy sotva metr široké, jsou pro obyvatele města příjemnou alternativou uzavřeného prostoru. Nabízí se možnost kvalitně je opravit a ony mohou sloužit k příjemnému posezení u stolku na kávu.

Před zamýšlenou renovací balkonu a instalací dřevěné terasy musíte, jako prioritu, prověřit jaký je jeho skutečný technický stav. Jejich nejčastější závadou je za­tékání do konstrukcí balkonů a narušení jejich nosníků. Dalším problémem je degenerace pochozích ploch a trhliny ve spárách. Po odstranění těchto technických závad, můžeme pro své zákazníky navrhnout a vytvořit na balkoně či lodžii příjemný prostor, který majiteli bytu bude částečně nahrazovat absenci terasy u domu.

Pochozí terasy u domu, ať jsou řešeny z jehličnatého dřeva, dřeviny exotický stromů nebo z WPC dřevoplastových kompozitových materiálů umíme nainstalovat prakticky v jakémkoliv prostoru.

Venkovní terasy prezentujeme i na našem novém webu Podlahy Praha, kde máme jak venkovní terasy dřevoplastové, tak i venkovní terasy dřevěné  

×