Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů


1. Společnost Podlahy Praha s.r.o. se sídlem Komunardů 1154/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 27204910, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104288, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovávají v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

2. Jméno, příjmení, adresu, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Podlahy Praha s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Podlahy Praha s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro ně mohou zpracovávat i další zpracovatelé, poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: